PD Cirkovce

Napaka
  • XML Parsing Error at 1:249. Error 9: Invalid character

Leta 1975 so za?eli vaditi pod vodstvom dirigenta Draga Kleina s Ptuja, obetajo?ega glasbenika in dolgoletnega ?lana ptujskega tamburakega orkestra. Predsednica sekcije je postala Mara Urih.

Ko je Drago Klein leta 1976 odel na sluenje vojakega roka, ga je nadomestil Mladen Vuk s Ptuja. Pod njegovim vodstvom so imeli cirkovki tamburai prvi javni nastop: udeleili so se revije tamburakih orkestrov ob?ine Ptuj v Apa?ah. Tega leta so se tudi prvi? predstavili doma?emu ob?instvu.

Leta 1977 se je v orkester vrnil Drago Klein. Naslednja leta se je orkester udeleeval vseh ob?inskih in ve?ine republikih revij, ?eprav so ga spremljale teave. Nekateri ?lani niso zmogli obveznosti, ki so jih terjale vaje in nastopi, zato so prenehali igrati, drugi so morali na sluenje vojakega roka.

Dne 9. oktobra 1980 je bila v Cirkovcah republika revija tamburakih skupin. Nastopilo jih je 19 in Cirkov?ani so bili med najuspenejimi.

Do republike revije v Cirkovcah leta 1981 so bili med pomembnejimi nastopi tamburakega orkestra gostovanje v Krapini na Hrvakem leta 1976 in 1977, leta 1977 nastop na Radiu Ptuj, za RTV Ljubljana, v domu JLA v Mariboru, leta 1978 v Koprivnici na Hrvakem in v Izoli, leta 1979 koncert v Ribnici na Pohorju in leta 1980 gostovanje v Nedeli?u na Hrvakem ter tonsko in slikovno snemanje za RTV v Kidri?evem.

Na republiki reviji v Rate?ah 7. novembra 1982 je tamburaki orkester dosegel do tedaj najvije priznanje: uvrstil se je na dravno revijo v Osijeku.

Skladbe orkestra so z leti postajale zahtevneje, lotil se je tudi igranja uspenic, vklju?eval je soliste. Priredbe je pisal Drago Klein. Po uspehu v Osijeku pa je orkester za?el nazadovati, ?lanov je bilo vse manj in tudi interes za vadbo je pojenjal. Kljub temu so nekateri vztrajali in delali naprej. Leta 1984 je orkester zapustil dotedanji dirigent Drago Klein. Predsednik je postal ?lan skupine Ivan Unuk, ki je za?el hoditi na seminarje za tamburake skupine in svoje znanje prenaati na nove ?lane. Dirigentsko palico je prevzel doma?in Peter Krajnc, ki je pripravil plan dela, in skupina je ponovno zaivela. Krajnc si je zelo prizadeval dvigniti kakovost orkestra, ki je sodeloval na ve? revijah, snemal za Radio Ptuj in Radio Maribor in imel veliko nastopov.

Leta 1988 je bil za predsednika izvoljen Danilo Vek, po dveh letih pa se je na predsedniko mesto vrnil Ivan Unuk, ki je bil dolga leta glavni, ?e ne celo edini idejni in organizacijski vodja skupine.

Peter Krajnc je tamburaki orkester zapustil leta 1994 in poiskati je bilo treba novega dirigenta. Nazaj jim je uspelo privabiti Draga Kleina in 26. junija 1994 so za?eli vaditi. Leta 1995 so od sponzorjev dobili denar, s pomo?jo katerega so kupili obleke in svoje ozvo?enje.

Dne 27. oktobra 1995 je imel tamburaki orkester v Cirkovcah koncert ob 20-letnici delovanja. Zveza kulturnih organizacij Ptuj jim je podelila srebrno plaketo.

Tamburaki orkester Cirkovce je 9. decembra 1995 in 14. decembra 1997 organiziral medob?inski reviji v doma?em kraju in leta 1997 snemal za Radio Ptuj.

Od leta 1998 do 2003 je skupina postopoma zamenja stare, dotrajane instrumente za nove. Ob 25-letnici delovanja in izdaji kasete je imela 10. marca 2001 samostojni koncert v Cirkovcah.

V obdobju od 1994 do 2003 je orkester popolnoma spremenil zvrst glasbe, ki jo je izvajal. Klasi?ne tamburake skladbe je zamenjal z zimzelenimi melodijami oziroma uspenicami, ki jih je dopolnil s petjem in solisti?nimi instrumenti (flavta, elektri?na kitara, klarinet, saksofon, trobenta, bobni). Solisti so ?lani tamburakega orkestra ali gostje iz Glasbene ole Karol Pahor Ptuj.

V 28 letih delovanja je orkester prejel veliko priznanj, med njimi srebrno plaketo Zveze kulturnih organizacij ob?ine Ptuj. Predsednik Ivan Unuk pa je 3. februarja 1995 dobil posebno priznanje za delo v tamburakem orkestru. Dragu Kleinu je sklad Republike Slovenije za Ijubiteljsko delovanje 10. marca 2001 podelili Gallusovo listino.

Novembra 2005 je orkester praznoval 30 let delovanja in izdal novo zgo?enko, drugo po vrsti, z novimi, e privla?nejimi skladbami. Orkester dosega odli?ne uspehe na podro?ju tamburake glasbe v Sloveniji in tujini.

Ve? na uradni strani sekcije:

Stran Prosvetnega drutva Cirkovce uporablja pikotke. Z nadaljno uporabo strani se strinjate z uporabo teh pikotkov. Da bi izvedeli več o piškotkih kliknite tukaj..

Sprejmem piškotke za to stran.