PD Cirkovce

Napaka
  • XML Parsing Error at 1:249. Error 9: Invalid character

Prvi vikend v juliju je bil v Cirkovcah zelo plesno obarvan, saj je folklorna skupina Vinko Kore praznovala ?astitljivih 80 let delovanja. Tridnevni prireditveni program smo poimenovali Vinkov folklorni vikend in je bil razdeljen v tri razli?ne tematske ve?ere.

Koncept mednarodnega festivala, kot smo si ga zamislili mentorica Lilijana Brglez, plesalci in glasbeniki, ki smo aktivni v ?lanski selekciji folklorne skupine, smo izpeljali z odliko. Projekt Vinkov folklorni vikend smo zastavili prejnje leto v avgustu, ko smo ga prijavili javni poziv za nabor projektov na LAS Bogastvo podeelja ob Dravi in v Slovenskih goricah, kjer kandidirali za evropska sredstva iz LEADER programa in smo tudi uspeli.

Prvi ve?er je bil posve?en predvsem generacijam, ki so na slovenskih in evropskih odrih predstavljali nao folklorno skupino vse od leta 1960 pa do leta 2000. Poleg veteranske skupine, ki aktivno nastopa e danes, se je predstavilo tudi 24 plesalcev, ki so pod mentorstvom g. Antona Brgleza dosegali najve?je uspehe na doma?ih tleh in v tujini. V nostalgi?no obarvanem ve?eru so se predstavili tudi ljudski pevci, ki so ob tej prilonosti zaokroili 25 let delovanja in predstavili novo zgo?enko. Seveda sta se e prvi koncert popestrili folklorna skupina iz Italije, ki smo jih gostili in skupina iz Indonezije.

Za aktivno ?lansko skupino FS Vinko Kore je bil najbolj pomemben sobotni ve?er, ki smo ga posvetili s celove?ernemu koncertu z naslovom Tisti bo moj, ki bo ve?krat plesal z menoj in ga posvetili ?loveku, ki je tiri desetletja neutrudno deloval kot mentor in predsednik folklorne skupine, gospodu Antonu Brglezu. Njemu v ?ast smo podelili posebno nagrado za ivljenjsko delo v skupini. Zahvalili smo se vsem, ki so nam na pomo? prisko?ili v zadnjih petih letih. Prav posebni priznanji pa sta prejela tudi dolgoletna ?lana FS Vinko Kore, glasbenika na katerih takte folkloristi pleejo e ve? kot 30 let, Davorinu in Miranu Urihu. Zdajnji ?lani so prejeli tudi Maroltove zna?ke za 5, 10 in 15 let aktivnega delovanja v skupini. Zelo veseli pa smo bili tudi pohval in spodbudnih besed, ki so nam jih namenili upan ob?ine Kidri?evo, Anton Leskovar ter strokovnjaki iz podro?ja ljudskega izro?ila in folklornih dejavnosti v Sloveniji, g. Gantar, g. Ramov in g. Knific. Skozi koncert smo tudi predstavili novo kostumsko podobo skupine.

Za Vinkov folklorni vikend je bil sklepen prav zadnji ve?er, ko je bil na vrsti mednarodni folklorni koncert, kjer so nastopile skupine iz Hrvake, Finske, Rusije, Avstrije in Italije. V nekaj ve? dve uri trajajo?em koncertu so nastopajo?i navduili zbrano publiko. Ob tej prilonosti nas je obiskal tudi g. Bruno Ravnikar in nam v imenu Zdruenja ljudskih tradicijskih skupin Slovenije podelil priznanje za ohranjanje ljudskega izro?ila in tradicije. Ob tem bi se zahvalili tudi organizatorjem Folkarta, ki so veliko pripomogli, da so na cirkovkem odru nastopile skupine iz za nas precej eksoti?nih deel.

V zaklju?ku bi se za vso pomo? zahvalili e vsem posameznikom, ki v ?lanku niso posebej omenjeni, vsekakor so bili pomemben ?len, da smo zahteven projekt kot je bil Vinkov vikend izpeljali. elja FS Vinko Kore je bila, da v ob?ino Kidri?evo pripeljemo del sveta, ki ga folkloristi spoznavamo na gostovanjih v tujini. Prepri?ani smo, da nam je to odli?no uspelo. V prihodnosti si elimo, da bi vas spotovani ob?ani s podobnimi prireditvami razveseljevali v petletnih periodah.

Zadnje vrstice v ?lanku namenjamo vam spotovani donatorji, Hvala vam za finan?no podporo za pomo? pri izvedbi Vinkovega folklornega vikenda: Ob?ina Kidri?evo, Terme Ptuj d.d, Tiskarna Ekart d.o.o, Bar pri Koretu, Gostilna Katra, Kmetijstvo Polanec, Avtoprevoznitvo Anton Medved, Lidija migoc s.p., Medi?arstvo Medved, Advertis komunikacije, Milan Dobi? s.p., Prevoznitvo Pajnkiher, SIP TV, Kme?ka pekarna Marija Metli?ar s.p., Cvetli?arna Nina, Elektro oba, Batis plus d.o.o., Saubermacher Slovenija d.o.o., Boxmark Leather d.o.o.,Vrtnarstvo in storitve s strojno mehanizacijo Gori?an, Frizerski salon Brigita, Ptujske vedute d.o.o., Mesnice Joeta Finguta.

Stran Prosvetnega drutva Cirkovce uporablja pikotke. Z nadaljno uporabo strani se strinjate z uporabo teh pikotkov. Da bi izvedeli več o piškotkih kliknite tukaj..

Sprejmem piškotke za to stran.